Neo-Jazz Martinů

Čas

Po 6. 9. 2021 19:30

Místo

Galerie HAMU

Adresa

Malostranské náměstí 13, Praha 1

Vstupné

0 – 500 Kč

Vstupenky k dispozici v síti GoOut

V první části večera zazní Kuchyňská revue Bohuslava Martinů, oblíbená baletní jednoaktovka obsahující originální kombinaci jazzu s neoklasicistními prvky. Hlavním bodem koncertu bude česká premiéra komorní opery Telefon skladatele italského původu Giana Carla Menottiho. Zajímavé je, že tato opera je psaná polystylově – především však v neoklasicistním a neoveristickém stylu. Gian Carlo Menotti je autorem celkem 27 oper, které si získaly oblibu a uznání nejenom v Americe, ale také v několika evropských státech. Ačkoliv byl Menotti ve své době velmi úspěšný, jeho dílo se v České republice překvapivě neprosadilo. Komorní opera Telefon se řadí k významným, leč neprávem opomíjeným dílům, jehož existenci a nastudování česká profesionální divadla dosud přehlíží. Opera bude provedena v klavírní verzi. Vystoupí hudebníci z HAMU a Pražské konzervatoře.

Koncertní řada NeoMartinů představuje bohaté neoklasicistní dílo Bohuslava Martinů na třech tematických koncertech pořádaných v Praze. Kromě Neo-Jazz Martinů také na NeoKlasik Martinů a NeoBarok Martinů. Hlavní přínos celého projektu je především kulturně-vzdělávací. Koncerty nabídnou posluchačům nejenom kvalitní umělecký zážitek, ale také zajímavou dramaturgii se zvláštním zřetelem na kompoziční tvorbu Bohuslava Martinů, která se přes svou nespornou kvalitu uvádí velmi zřídka.

Program:

  • Bohuslav Martinů: Kuchyňská revue

  • Gian Carlo Menotti: Telefon