O nás

NeoKlasik orchestr (nko) je profesionální pražské těleso, které založil v roce 2020 umělecký ředitel a dirigent Václav Dlask. Dramaturgie nko se specializuje na neoklasicismus a další moderní skladby 20. – 21. stol., které odkazují na dobové styly a formy. Koncerty, které pořádá, proto nabízí široké možnosti interpretace klasické hudby napříč mnoha uměleckými směry (neobaroko, neoklasicismus, neoverismus neoimpresionismus, neofolklorismus a další).

Naše poslání

V NeoKlasik orchestru si zakládáme na důmyslně promyšleném dramaturgickém plánu, který se zaměřuje na neoklasicistní díla 20.-21. stol a živý odkaz kulturně-historických epoch. Koncerty, které pořádáme, proto nabízí široké možnosti interpretace klasické hudby napříč mnoha hudebními směry. Naše umělecké zaměření je tedy postavené na hlubším poznání hudebních děl v rámci historického kontextu. Chceme posluchačům ukázat, že nám nezáleží pouze na tom, co hrajeme, ale také proč to hrajeme a za jakým účelem. Tím přinášíme originální pojetí neoklasicismu, který je stále aktuální.

Naše vize

Doplnit.

Naše projekty

Našim cílem je nejenom vyhledávat spojovací můstek mezi autory a jejich díly, ale také propojovat hudbu s různými oblastmi výtvarného umění. Pravidelně organizuje pěvecké koncerty zahrnující písně ze sbírky Slovanstvo ve svých zpěvech, jejímž autorem je malíř a etnomuzikolog Ludvík Kuba. NeoKlasik orchestr se také zaměřuje na programy připomínající významné historické události. V roce 2021 jsme zorganizovali pientní akt In memoriam Babí Jar k 80. výročí masakru Židů v rokli Babí Jar, kde byla provedena 14. symfonie D. Šostakoviče. Posledním uměleckým počinem NeoKlasik orchestru byla účast na mezinárodním projektu In memoriam Lidice