O nás

NeoKlasik orchestr (nko) je profesionální pražské těleso, které v roce 2020 založil umělecký ředitel a dirigent Václav Dlask. Dramaturgie nko se opírá o neoklasicismus odkazující na dobové styly a formy. Koncerty, které pořádá, proto nabízí široké možnosti interpretace napříč mnoha uměleckými směry jako jsou neobaroko, neoklasicismus, neoverismus, neoimpresionismus, neofolklorismus a další. Název orchestru vychází z předpony “neo” představující moderní a inovativní pohled na klasickou hudbu s respektem k tradičním hodnotám.

Poslání

V NeoKlasik orchestru si zakládáme na důmyslně promyšlené dramaturgii, která se zaměřuje na neoklasicistní repertoár 20.-21. století a živý odkaz kulturně-historických epoch. Naše umělecká činnost je postavena na hlubším poznání hudebních děl v rámci historického kontextu. Chceme posluchačům ukázat, že nám nezáleží pouze na tom, co hrajeme, ale také proč to hrajeme a za jakým účelem. Jsme orchestr sdružující mladé a zkušené profesionální umělce, které spojuje elán, kreativita, pracovitost a především upřímný zájem o skutečné hodnoty, které hudba ze své podstaty nabízí.

Naše projekty

Během dvou let naší umělecké činnosti jsme zorganizovali více jak 30 koncertů a operních představení v rámci projektu NeoMartinů. Ve velké míře se také věnujeme současným neoklasicistním skladbám, z nichž některé byly provedeny ve světové premiéře. Naším cílem je nejenom hledat spojovací můstky mezi autory a jejich díly, ale také propojovat hudbu s různými oblastmi výtvarného umění. Pravidelně pořádáme například pěvecké koncerty zahrnující písně ze sbírky Slovanstvo ve svých zpěvech od Ludvíka Kuby. NeoKlasik orchestr do své dramaturgie zahrnuje i programy připomínající významné historické události. V roce 2021 jsme zorganizovali pietní akt In memoriam Babí Jar, který připoměl 80 let od masakru Židů v rokli Babí Jar. V té souvislosti byla provedena 14. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Posledním výjimečným uměleckým počinem NeoKlasik orchestru byla organizace mezinárodního projektu In memoriam Lidice. Zároveň s oběma těmito projekty byly pořádány doprovodné výstavy. 

Další aktivity

Vystoupili jsme na několika významných tuzemských festivalech jako jsou Haydnovy hudební slavnosti, Smetanovské dny, Dny soudobé hudby, Melodramfest, Břevnovská hudební setkání, Poděbradské dny poezie či Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram. Spolupracujeme s několika významnými vzdělávacími institucemi – Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo, Federací židovských obcí v ČR, Památníkem Terezín, Památníkem Lidice, Západočeským hudebním centrem, Institutem Terezínské iniciativy, Ústavem dějin umění AV ČR, Institutem Bohuslava Martinů, HAMU a další.
Jsme otevřeni také charitativním a benefičním projektům, kde publiku můžeme představit klasickou hudbu netradičním způsobem. Zúčastnili jsme se např. festivalů Kukokli a OLDstars on the ROAD, kde jsme uvedli komorní operu Telefon pod širým nebem.