NeoKlasik orchestr (nko) je pražský orchestr založený uměleckým vedoucím a dirigentem Václavem Dlaskem. Dramaturgie nko je zaměřena na interpretaci neoklasicistních děl a dalších moderních skladeb 20. – 21. století, které odkazují na dobové hudební styly. Koncerty, které pořádáme, proto nabízí široké možnosti interpretace napříč mnoha hudebními směry, jako jsou například neobaroko, neoklasicismus, neoverismus, neoimpresionismus, neofolklorismus a další.

Koncerty

Naše poslání

NeoKlasik orchestr se zaměřuje na interpretaci vážné hudby s důrazem na neoklasicistní repertoár, který propojuje dobové umělecké směry s novějšími.

V NeoKlasik orchestru (nko) si zakládáme na důmyslně promyšleném dramaturgickém plánu, který se tematicky zaměřuje na neoklasicistní díla a živý odkaz kulturně-historických epoch.

Koncerty, které pořádáme, proto nabízí široké možnosti interpretace napříč mnoha hudebními směry, jako jsou například neobaroko, neoklasicismus, neoverismus, neoimpresionismus, neofolklorismus a další.

Umělecké zaměření orchestru je postavené na hlubším poznání hudebních děl v rámci historického kontextu. Chceme posluchačům ukázat, že nám nezáleží pouze na tom, co hrajeme, ale také proč to hrajeme a za jakým účelem. Tím přinášíme originální pojetí neoklasicismu, který je stále aktuální.

Partneři

Děkujeme za podporu našim partnerům.

Mediální partneři