NeoKlasik Martinů

Čas

Ne 23. 5. 2021 19:00

Místo

Online

Vstupné

Zdarma

Vstupenky k dispozici v síti GoOut

Online koncert s názvem Neoklasik Martinů je úzce zaměřen na významná díla inspirovaná klasicismem, která zkomponoval Bohuslav Martinů během 50. let 20. století.

Hlavním bodem programu bude Sinfonietta La Jolla pro komorní orchestr a klavír, který však přes svou doprovodnou funkci v orchestru výrazně vyniká. Druhou skladbou od Bohuslava Martinů, která na koncertě zazní, je Koncert pro hoboj a malý orchestr. Toto dílo vzniklo v průběhu skladatelova pobytu v jihofrancouzské Nice na přání tehdy mladého česko-australského hobojisty Jiřího Tancibudka. Skladba se brzy stala součástí repertoáru všech předních hobojistů. Vzhledem k neoklasicistnímu pojetí koncertu organizátoři do programu zařadili Symfonii č. 30 „Alleluia“ od Josepha Haydna, jehož dílem se Bohuslav Martinů inspiroval (především během kompozice Sinfonietty La Jolla).

Koncert proběhne v rámci projektu NeoMartinů – koncertní řada, který představuje bohaté neoklasicistní dílo Bohuslava Martinů na několika tematických koncertech – kromě Neoklasik Martinů také na Neobarok Martinů a Neo-Jazz Martinů.

Program:

  • Joseph Haydn: Symfonie č. 30 Alleluia (14`)

  • Bohuslav Martinů: Koncert pro hoboj a orchestr, H 353 (18`)

  • Bohuslav Martinů: Sinfonietta La Jolla, H 328 (20`)

Interpreti:

  • Václav Dlask - dirigent

  • Adam Dvořáček - klavír

  • Magdaléna Klárová - hoboj

  • NeoKlasik orchestr