NeoKlasik Martinů

Datum

20. 6. 2023

Začátek

od 19:00

Místo

Koncertní sál Pražské konzervatoře

Vstupné

základní – 200 Kč
studenti, žáci ZUŠ a senioři – dobrovolné 

Pořadatel

NeoKlasik orchestr z.s.

Popis koncertu

Koncert NeoKlasik Martinů se opírá o dvě česká neoklasicistní díla, která symbolicky završí koncertní řadu NeoMartinů v tomto roce.
Program zahájí Serenáda pro komorní orchestr, která patří k nejvýznamnějším neoklasicistním skladbám Bohuslava Martinů. Je výpovědí o skladatelově kompoziční vyzrálosti na počátku 30. let a zároveň poctou jeho pařížskému učiteli Albertu Rousselovi, jemuž je věnována.
Hlavním tématem koncertu bude spojení Bohuslava Martinů a Viktora Kalabise, zakladatele Nadace Bohuslava Martinů, od jehož narození uplynulo přesně 100 let. Na jeho počest zazní Koncert pro klavír č. 1, který skladatel složil jako dar pro Zuzanu Růžičkovou, s níž se oženil. Kalabis se při práci tohoto raného díla výrazně inspiroval kompoziční tvorbou W.A.Mozarta. Z toho důvodu jsme do programu zařadili fragment 1. věty Mozartovy z Koncertantní symfonie A dur pro housle, violu a violoncello.
Jako poděkování za dlouhodobou podporu zahrajeme také Violoncellový koncert plzeňského skladatele Karla Pexidra.
Program:
Bohuslav Martinů: Serenáda pro komorní orchestr, H 199
W.A.Mozart (arr. Robert Lewin): Koncertantní symfonie A dur pro housle, violu, violoncello a orchestr (1.věta)
Karel Pexidr: Koncert pro violoncello a orchestr
Viktor Kalabis: Koncert pro klavír a orchestr č. 1

Interpreti:
Václav Dlask /dirigent/
Štěpán Pražák /housle/
Filip Martinka /klavír/
Kristina Nouzovská Fialová /viola/
Petr Nouzovský /violoncello/
NeoKlasik orchestr

Partneři koncertu