In memoriam Babí Jar

O projektu

Smyslem tohoto projektu bylo upozornit na historickou událost související s masovým vyvražďováním Židů během masakru v rokli Babí Jar. Připomínka proběhla ve formě důstojného vzpomínkového koncertu v termínu 30. září 2021, tedy přesně 80 let od této tragické události. Koncert zahrnoval dvě skladby, které představují jakousi modlitbu (pietní akt) k uctění památky obětí masakru v rokli Babí Jar. Projekt byl realizován z přesvědčení, že je potřeba často upozorňovat na okolnosti, které vedly k období holocaustu. Obsah projektu byl navíc umocněn tím, že je vhodně propojen s hudební dramaturgií. Chtěli jsme o události v Babím Jaru vyprávět prostřednictvím hudby, která svým posláním silně působí na posluchače i účinkující. 

Program byl dramaturgicky koncipován podle specifického výběru skladeb, které svým hudebním obsahem a dramatickým zpracováním výstižně odráží historickou událost masakru v Babím Jaru. Zazněla skladba Cantus in Memoriam Benjamin Britten od Arvo Pärta a 14. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Vrcholem celého koncertu byla 14. symfonie, kterou D. Šostakovič věnoval právě B. Brittenovi. Její oficiální premiéra proběhla 29. září 1969 v Leningradu. Toto datum tak symbolicky propojilo koncert s událostí v Babím Jaru. 

Významnou součástí tohoto projektu byl doprovodný program zahrnující tematicko-dokumentární výstavu historika Vitalije Nachmanoviče s názvem Babí Jar – na pozadí dějin 20. století

Záznamy z koncertu

Přehrát video

Celý záznam pietního aktu

Přehrát video

Dmitrij Šostakovič - Symfonie č. 14

Přehrát video

Arvo Pärt - Cantus in memoriam Benjamin Britten

Fotogalerie